Privacy

Om je bestelling goed te kunnen uitvoeren hebben we een aantal persoonlijke gegevens, zoals adres, telefoonnummer en emailadres van je nodig. Deze gegevens worden onder geen enkel beding openbaar gemaakt of doorgegeven aan derden. Je beschikt op elk moment over het recht van inzage en rechtzetting van je gegevens en over het recht je gratis te verzetten tegen de verwerking ervan conform de wet van 08/12/1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven ten opzichte van de verwerking van gegevens met persoonlijk karakter.